Kansen in Bayern

Kansen in Bayern

De economie van Beieren: modern en efficiënt

Met een bruto binnenlands product van 610 miljard euro (vanaf 2020) overtreft Beieren 22 van de 28 EU-lidstaten. Ook de economische output per inwoner van 46.489 euro ligt ruim boven het Duitse en Europese gemiddelde (vanaf 2020).
Als een wereldwijd actieve markt is Beieren niet alleen de thuisbasis van wereldspelers zoals Adidas, Allianz, Audi, BMW, MTU Aero Engines, MAN en Siemens, maar ook van sterke middelgrote bedrijven in de industriële, ambachtelijke en dienstensector. Investeerders worden derhalve geconfronteerd met een breed spectrum van concurrerende leveranciers, potentiële klanten en samenwerkingspartners.
Beieren heeft op veel gebieden een uitstekende positie:

  • Beieren bekleedt nationale en internationale topposities in bijna alle nieuwe technologieën
  • De Vrijstaat is Duitslands nummer 1 in verzekeringen en nummer 2 in banken
  • In het toerisme staat Beieren aan de top van Duitsland
  • De beide beurscentra in München en Neurenberg zijn van groot internationaal belang
  • Beieren biedt een optimaal aanbod op het gebied van vervoer, telecommunicatie en energie
  • Een hoog niveau van onderwijs en opleiding en intensieve bevordering van onderzoek en technologie hebben bijgedragen tot de internationale toppositie van de Vrijstaat, waarbij de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling 3 procent van het bruto binnenlands product uitmaken.

Steden en regio’s
Beieren is de grootste deelstaat van de Bondsrepubliek Duitsland. Meer dan twaalf miljoen mensen wonen en werken op meer dan 70.000 vierkante kilometer in zeven administratieve districten.
Naast de acht steden met meer dan 100.000 inwoners, waaronder München en Neurenberg als de twee grootste, is ook het platteland van groot belang voor Beieren. Het beslaat ongeveer 85 procent van de oppervlakte van de deelstaat en is de leef-, economische en werkruimte voor bijna 8 miljoen mensen, d.w.z. ongeveer 60 procent van de Beierse bevolking.

Innovatie is wit en blauw
Net als in voorgaande jaren staat Beieren in het jaarverslag 2020 van het Duitse octrooi- en merkenbureau (DPMA) weer op de eerste plaats van de meest octrooiactieve Duitse deelstaten.

Beieren – een sterke industriële locatie met toekomst
Beieren is een succesvolle industriële locatie. Volgens een studie van Prognos AG zal Beieren er met zijn sterke industrie ook in de komende decennia in slagen een leidende rol op zich te nemen.

Bron: Invest in Bavaria

Kansen in Bayern

Kansen in München

München als vestigingsplaats – feiten en cijfers

Zowel wereldspelers als verborgen kampioenen van middelgrote ondernemingen en aspirant-starters waarderen de optimale omstandigheden op deze locatie. De brede en evenwichtige economische en sectorale structuur, de uitstekende infrastructuur en een ruim aanbod aan culturele en vrijetijdsactiviteiten maken van München een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Bevolking
Met 1,56 miljoen inwoners is München de op twee na grootste stad van Duitsland. De stad is een van de groeiende grote steden in geïndustrialiseerde landen die bijzonder aantrekkelijk zijn voor jonge, goed opgeleide volwassenen. Volgens de huidige prognoses zal het aantal inwoners toenemen tot 1,85 miljoen in 2040.

Met 28,5% heeft München een van de hoogste percentages buitenlanders in Duitsland. Nog eens 16,6% van de inwoners van München heeft een migratieachtergrond. In totaal wonen er mensen uit 190 landen in München, wat de stad tot een diverse en tolerante metropool maakt.

Economische kracht
Groot-München is het economisch centrum van Beieren. 11,3% van de Beierse bevolking woont in de hoofdstad van de deelstaat en is goed voor ongeveer 19% van het bruto binnenlands product BBP van Beieren. In 2018 bedroeg dit 116,6 miljard euro in München.

De dienstensector domineerde de industrieën en was goed voor 78,2% van de bruto toegevoegde waarde van München in 2018. De be- en verwerkende industrie draagt voor 21,8 % bij aan de bruto toegevoegde waarde op de locatie.

Werknemers
München is de op één na grootste standplaats van Duitsland met ongeveer 898.000 SV-werknemers in het stadsgebied en ongeveer 1,5 miljoen SV-werknemers in de regio. De werkgelegenheid in de SV neemt in München al tien jaar toe – meestal ruim boven de 2%. In 2020, was er hier een stilstand door de Corona pandemie.

München is de Duitse stad met het laagste werkloosheidscijfer. In het agentschapdistrict München bedroeg de werkloosheid in 2020 gemiddeld 4,5% als gevolg van de pandemie, na een historisch dieptepunt van 3,3% in 2019.

Bron: Stadt München

 

 

Kansen in München